Författaren av denna hemsida uppmuntrar läsaren att konsultera en läkare innan läsaren gör något val gällande ändringar i kost och hälsa, speciellt om dessa är relaterade till någon typ av diagnos eller speciella medicinska förhållanden Ingen information på denna sida bör ligga till grund för att avgöra medicinsk diagnos, eller användas för att avgöra behandling av medicinska diagnoser. Informationen på denna hemsida ersätter ej besök hos läkare. Informationen på denna hemsida är inte medicinska råd. Allt skrivet innehåll tillhör ägarna av webbsidan. Alla bilder som visas är antigen ägarnas tillhörighet eller är licensierade